Werkwijze

Mijn werkwijze gaat als volgt:

Contact:
Allereerst hebben wij telefonisch of via de mail contact met elkaar om inzicht te krijgen in het probleem. Voordat ik tot de therapie over ga, is het in sommige gevallen noodzakelijk dat de kat eerst medisch onderzocht wordt/is door de dierenarts om een medische oorzaak van het gedrag uit te sluiten. Als de kat getest is op urine bij een plas- of sproeiprobleem, wil ik graag de uitslag daarvan hebben.
De dierenarts verwijst naar mij door als het gedrag geen medische oorzaak heeft.

Vragenlijst:
Daarna stuur ik (meestal digitaal) een vragenlijst op die u volledig ingevuld terug moet sturen, eventueel aangevuld met een verklaring van de dierenarts als er onderzoek is gedaan en/of medicijnen gebruikt worden, een plattegrond van het huis of een situatieschets van de ‘plek des onheils’. Als het nodig en mogelijk is ontvang ik ook graag een digitaal filmpje (op dvd of cd-rom) van het probleemgedrag.

Consult en diagnose:
Aan de hand van de ingevulde vragenlijst kan ik mij een beeld vormen van het probleem en maak ik een afspraak voor een consult om de kat in zijn huiselijke omgeving te observeren. Daar probeer ik dan ook de oorzaken en motivaties van de kat te achterhalen. Dit bezoek duurt tussen de anderhalf en drie uur.

Het kan zijn dat het niet nodig is om op huisbezoek te komen en dat het probleem schriftelijk/per mail op te lossen is.

Adviezen:
Daarna maak ik een behandelplan/advies op schrift naar aanleiding van wat wij tijdens het consult  hebben besproken, en stuur deze digitaal op. Soms is het nodig om naast de therapie ook medicatie in te zetten. Dit gaat altijd in overleg met de dierenarts die, ongeacht of er wel of geen sprake is van medicatie, een exemplaar van het behandelplan/advies ontvangt.

Ik kan geen garantie geven dat het probleem voor 100 procent wordt opgelost. De inzet van u als eigenaar en de duur van het gedragsprobleem spelen hierbij een rol. Een probleem dat al jaren speelt is niet in een week opgelost.

Evaluatie/nazorg:
Gedurende de therapie periode kunt u altijd contact met mij opnemen als er vragen zijn, de therapie niet aanslaat en/of bijgesteld moet worden. Na drie maanden stuur ik u een evaluatie-/nazorgformulier toe, dat u ingevuld aan mij kunt terugsturen.

2e Consult:
Als er een 2e consult nodig is kan dat altijd. Afhankelijk van het probleem wordt beoordeeld of dit schriftelijk of via een huisbezoek afgehandeld wordt.

Hand-outs:
Bij het behandelplan/advies stuur ik soms hand-outs mee. In diverse hand-outs heb ik veel voorkomende problemen beschreven, bedoeld als naslagwerk. Dit zijn algemene beschrijvingen, de gedragstherapie is immers individueel afhankelijk!

Vragen stellen katten (probleem) gedrag per e-mail of telefoon
Sommige vragen over gedragsproblemen kunnen per e-mail of telefoon en via een hand-out afgehandeld worden.

Uitgebreide problemen zijn niet met één mailtje of telefoongesprek te verhelpen, daarvoor is een consult nodig (zie de werkwijze).

Voorlichting:
Ook geef ik voorlichting/advies bij bv de aanschaf van een (nieuwe/andere) kat, de komst van een ander huisdier, gezinsuitbreiding, verhuizing. Door voorlichting en advies te geven probeer ik mogelijke gedragsproblemen en teleurstellingen te voorkomen en al in een vroeg stadium aan te pakken.

Werkgebied:
Consult bij de eigenaar thuis: Noord-Holland
Consult telefonisch/schriftelijk: heel Nederland

Algemene Voorwaarden Kat aan het woord:
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51194112. Als u op onderstaande link klikt kunt u de voorwaarden inzien en downloaden.

Algemene voorwaarden

© Kat aan het woord
 


Terug naar boven